กิจกรรมไหว้ครู วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐