ภาพ VDO การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดถ้ำสุมะโน จ.พัทลุง (ตอนที่ 3 ตอนจบ) ของวันที่ 2 ของการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมรับฟังการบรรยายเรื่องพระคุณแม่ และมีการเล่นเกมส์คลายเครียด