ภาพ VDO การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดถ้ำสุมะโน จ.พัทลุง(ตอนที่ ๒) ของนักเรียนในวันแรก และคืนแรก โดยฟังการบรรยายเรื่องพระคุณของคุณครู