ภาพ VDO การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม ณ วัดถ้ำสุมโน จ.พัทลุง(ตอนที่ ๑)